Колективни уговор код послодавца

 

На основу члана 247.  Закона о раду  („Службени гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05),  члана 2. став 3. и члана 64. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (" Службени гласник РС" бр. 12/09), члана 127. Статута „ТЕХНОАРТ БЕОГРАД“ школе за машинство и уметничке занате и члана 7. Статута Синдикалне организације радника „Техноарт Београд“ школа за машинство и уметничке занате на састанку Извршног одбора одржаном 13. 05. 2009. године  донета је одлука да се упути захтев


Д И Р Е К Т О Р У

1. У доброј намери и на начелима социјалног партнерства и колективног преговарања 04. 02. 2009. године упутили смо допис директору да започнемо преговоре за потписивање Колективног уговора код послодавца. Нажалост до данашњег дана нисмо  добили позив да те преговоре и започнемо.

2. Док смо чекали на тај позив обављени су разговори са колегама како би се дошло до сазнања шта тај уговор треба да садржи. На основу тога и консултујући правну службу Уније синдиката просветних радника направљен је предлог Колективног уговора код послодавца како би се уштедело на времену и који би био полазна основа за преговоре (дат у прилогу).

3. Још једном позивамо господина директора на преговоре како би потписали Појединачни колективни уговор (Колективни уговор код послодавца) којим би регулисали права, обавезе и одговорности специфичне за нашу Школу а која нису регулисана Посебним колективним уговором.

Доставити:

1. Директору
2. Преседнику Школског одбора
3. Председнику синдиката „Нови синдикат Техноарт“

Београд 13. 05. 2009. године


Приложенa документa 

Допис директору

Предлог Колективног уговора код послодавца