Апел, колегама да се информишу!


П О Ш Т О В А Н Е  К О Л Е Г Е

 

Молимо Вас да прочитате:

1. Пресуду Вишег трговинског суда у Београду из које се види како се СОРТ бори да сачува имовину Школе – 10 апартмана на Копаонику које јој покушавају отуђити, и то приватно предузеће „Колубара“, које има обавезу да по Уговору (у прилогу) са Школом, преда Школи 10 апартмана на Копаонику и друга установа „Дом ученика средњих школа Београд“ која се лажно представља суду као правни следбеник наше школе.

2. Пресуду Трговинског суда у Београду из које се види да је наша школа носилац права употребе и коришћења објекта „Машинац“ на Копаонику који бесправно користи „Дом ученика средњих школа Београд“, јер је Уговор (у прилогу) из 1990. године одавно истекао.

Такође се може закључити да је којим случајем ову тужбу покренула Школа као правни следбеник Машинске школе „Београд“ исход пресуде би био сигурно у нашу корист.


Приложенa документa

Апел
Уговор са СИЗ-ом и Домом из 1990.
Уговор са Колубаром из 1991.
Виши Трговински суд - пресуда за главно мешање
Трговински суд - пресуда СОРТ-ДОМ