Кршење Закона о основамаНа састанку Извршног одбора одржаном 26. 03. 2010. године донета је одлука да се изда следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

1. На састанку Савета родитеља одржаном 25. 03. 2010. године још једном је дошло до флагрантног кршења Закона о основама система образовања и васпитања (тј. његовог дела који се односи на рад Савета родитеља члан 54. став 10 и члан 58. став 5).

Једна од тачака дневног реда био је избор представника родитеља за Школски одбор. И то наравно није спорно ако је неком представнику престао основ, јер му дете на пример није више ученик ове школе, како је наведено у образложењу за покретање овог поступка. Али спорно је то да ли је та чињеница тачна имајући у виду да се тај ученик и даље води као ученик наше школе, а већ месецима не похађа наставу.

Такође се поставља питање начина избора новог представника Савета родитеља у Школски одбор. Предлог ко ће бити представник родитеља ученика у Школском одбору није дао нико из састава Савета родитеља већ то чини помоћник директора Драгана Николић која се овом приликом ставља изнад Закона о основама система образовања и васпитања, кршећи исти. Има ли ико право да намеће своју вољу мимо Закона, Статута школе и Пословника о раду Савета родитеља? Овакав начин наметања воље био је карактеристичан за нека прошла времена против којих смо се борили а за која смо мислили да су остала иза нас, па нас чуди да се господин директор и његов помоћник као истински заговорници те борбе користе истим средствима и добро опробаним методама.

2. Ово није нешто што се по први пут догађа. Исти сценарио смо видели и у септембру месецу прошле године када је на исти начин и тада изабран представник родитеља за Школски одбор. Тада је то представљено као интерес школе јер предложени кандидат може да донесе школи „што ни један други ни приближно не може“, па нисмо реаговали.

3. Морамо да Вас упознамо на који начин је изабран и први представник родитеља у Школски одбор. Тада је важећи Статут школе измењен, да би тај представник био изабран. Наиме Статутом је било регулисано да у Школском одбору буду два представника из машинског дела, као већег, а један из уметничког дела. Како је однос већ био један-један а предсавник Савета родитеља који је „требао“ бити изабран припада уметничком делу Статут је због те чињенице промењен у тачки која се на то односила. Чији интерес сада тај члан Школског одбора заступа ако се има у виду начин његовог избора?

4. О легитимности овако изабраних представника Савета родитеља у Школском одбору нажалост морају одлучити они који имају ингеренције за то, па ћемо са овим чињеницама упознати Министарство просвете Републике Србије, Секретаријат за образовање града Београда, више органе нашег синдиката и све остале који нам могу помоћи да се ова лакрдија исправи и никада више не понови.

Београд 31. 03. 2010. године


Приложенa документa

Саопштење ИО