Изборна Скупштина

 

 

На основу чланова 11, 12, 13 и 27 Статута Синдикалне организације радника „Техноарт Београд“ школа за машинство и уметничке занате сазивам

И З Б О Р Н У

С К У П Ш Т И Н У    С И Н Д И К А Т А

за петак 21. март 2014. године у 1315 часова

 

Предлажем следећи дневни ред:

  1. Разматрање извештаја о раду Извршног одбора;
  2. Разматрање извештаја о раду Надзорног одбора;
  3. Програм рада и план прихода и расхода за текућу годину;
  4. Избор председника, Извршног одбора и Надзорног одбора; и
  5. Разно.

Приложенa документa

Позив на састанак
Извештај НО
Извештај ИО