У петак одржана Изборна скупштина СОРТ-а!У петак је у зборници школе одржана Изборна скупштина Синдикалне организације радника "Техноарт Београд" школа за машинство и уметничке занате.

На скупштини је био следећи дневни ред:

• Разматрање извештаја о раду Извршног одбора;

• Разматрање извештаја о раду Надзорног одбора;

• Програм рада и план прихода и расхода за текућу годину;

• Избор председника, Извршног одбора и Надзорног одбора; и

• Разно.

После разматрања извештаја ИО и НО, а под тачком три, предложено је да се од почетка школске следеће школске године солидарна помоћ повећа на 10000,00 динара. Такође је договорено да се направи "Каса узајамне помоћи" уз напомену да најпре треба направити правилник по коме би се позајмице добијале и на којин начин би се враћале.

Пошто је предложено да се мандат председнику, члановима ИО и члановима НО продужи на још две године, а других прелога није било, приступило се јавном гласању. Једногласно је донета одлука како је и предложено.


Приложенa документa

Одлука о сазивању Изборне скупштине
Извештај о раду ИО за 2013. годину
Извештај о раду НО за 2013. годину
Одлука о избору председника
Одлука о избору чланова ИО и НО