Машински елементи II

 


Елементи за преношење снаге - Увод » 


Елементи за преношење снаге - Фрикциони парови » 


Елементи за преношење снаге - Зупчани парови » 


Елементи за преношење снаге - Цилиндрични зупчани парови »


Елементи за преношење снаге - Цилиндрични зупчаници са косим зупцима »


Елементи за преношење снаге - Обликовање цилиндричних зупчаника »


Елементи за преношење снаге - Толеранције и контрола зупчаника »


Елементи за преношење снаге - Конусни зупчани парови »


Елементи за преношење снаге - Пужни парови »


Елементи за преношење снаге - Чврстоћа зупчаних парова »


Елементи за преношење снаге - Силе на зупцима зупчаних парова »


Елементи за преношење снаге - Ланчани парови »


Елементи за преношење снаге - Ремени парови »


Елементи за преношење снаге - Преношење ужетом »


Осовине и вратила - Осовине »


Осовине и вратила - Осовинице »


Осовине и вратила - Вратила »


Осовине и вратила - Прорачун вратила »


Осовине и вратила - Рукавци »


Лежишта - Клизни лежаји »


Лежаји »


Спојнице »


Цевни водови, елементи за регулисање протока и судови под притиском »


I графички рад - Цилиндрични зупчаници са косим зупцима »


I графички рад - Конусни зупчасти пар »


I графички рад - Пужни пар »


II графички рад - Каишни парови »


II графички рад - Ланчани парови »


III графички рад - Вратила »


IV графички рад - Лежишта »


Питања за први контролни »


Питања за други контролни »


Питања за трећи контролни »