Јавни позив

 

Ј А В Н И  П О З И В

Дана 13. 05. 2009. године упућен је захтев господину директору да се започну преговори за потписивање Колективног уговора код послодавца ( Уговора ). Истовремено је предлог Уговора прослеђен и СО „Нови синдикат Техноарт Београд“ чиме је индиректно упућен позив да и Ви у складу са законом учествују у тим преговорима. Предходно је упућена усмена иницијатива да се разговара на тему Уговора на коју нажалост нисмо добили усмени одговор већ после двадест дана Обавештење окачено на огласну таблу од 02. 06. 2009.

Опширније: Јавни позив

Директор на потезу

 

Д И Р Е К Т О Р У

Уважени господине директоре!

Не знам како да схватимо овај Ваш допис од 20. 05. 2009. године, као позив на преговоре или као прихватање нашег предлога Колективног уговора код послодавца ( Уговора ) са изнетим примедбама а које се односе „на приоритетна питања за рад школе“.

Опширније: Директор на потезу

Колективни уговор код послодавца

 

На основу члана 247.  Закона о раду  („Службени гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05),  члана 2. став 3. и члана 64. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (" Службени гласник РС" бр. 12/09), члана 127. Статута „ТЕХНОАРТ БЕОГРАД“ школе за машинство и уметничке занате и члана 7. Статута Синдикалне организације радника „Техноарт Београд“ школа за машинство и уметничке занате на састанку Извршног одбора одржаном 13. 05. 2009. године  донета је одлука да се упути захтев

Опширније: Колективни уговор код послодавца

Успешан период рада СОРТ-аИзвршни одбор Синдикалне организације радника "ТЕХНОАРТ БЕОГРАД" крунисао један веома успешан период свога рада саопштењем којим је желео да покаже какви су били и какви ће бити следећи кораци синдикалне борбе да се превазиђу проблеми са технолошким вишковима у нашој Школи.

Опширније: Успешан период рада СОРТ-а

Пробна верзија интернет презентације

 

Почео са радом пробни сајт Синдикалне организације радника "ТЕХНОАРТ БЕОГРАД". Молимо прве посетиоце да нам опросте на грешкамa којих свакако има. Унапред се захваљујемо на сугестијама.

Опширније: Пробна верзија интернет презентације